Wat hebben nieuwe wachtwoorden met jouw brein te maken?

Naar aanleiding van de ontzettend interessante lezing van Maria Genova maakte mijn brein in ieder geval overuren. 
Neem nou alleen al de realisatie hoeveel gaten er zitten in mijn eigen online veiligheid. 
Aan het einde van de lezing gaf Maria een gouden tip mee om je nieuwe wachtwoorden te maken én te onthouden (handen omhoog bij wie dit ook naar nummer 1 op de ToDolijst geschoven is?) 

Ze vertelde dat vooral een zin heel veilig is én dat je daar best een leuke, vrolijke zin van kan maken. Je vult hem immers heel vaak in. 

Ons brein is een wonderlijk mechanisme die ontzettend veel kan. Slim, leerbaar en dus altijd in ontwikkeling. 
Maar waar ons brein heel slecht in is… 

Nep van Echt onderscheiden! 

Dit kan heel vervelende, nare of lachwekkende situaties opleveren. Wie heeft er bijvoorbeeld wel eens als een halve ninja in het rond staan zwaaien in de veronderstelling dat er een spin over zn arm kroop. Om er vervolgens achter te komen dat het maar een haar was? 

Dat lastig kunnen onderscheiden van Echt en Nep kunnen we gelukkig ook in ons voordeel gebruiken, zoals nu met die nieuwe wachtwoorden/zinnen. 

Als je straks aan de slag gaat met het bedenken van jouw zin, neem je dan voor om daar een affirmatie voor te gebruiken. Een affirmatie is een positieve zelfsuggestie. Een gedachte die je door herhaling steeds meer gaat geloven. Die zich door herhaling in je leven gaat manifesteren.
En laten wachtwoorden nou net iets zijn wat je vaak herhalen moet….

Bijvoorbeeld: 

Als je neigt naar perfectionisme:

ikbengoedgenoeg

of 

Als je soms denkt dat jouw prestaties niet echt wat voorstellen:

ikbentrotsopwatikdoe

of

Als je soms denkt dat je niet leuk/grappig/aardig genoeg bent:

ikvindmezelfeenleukpersoon

Jouw brein slaat deze informatie elke keer onbewust op wanneer je deze zin gebruikt. Zelfs als het wachtwoord invullen een automatisme is geworden. 

Hiermee leer je jouw brein om deze affirmatie ook te gaan geloven.

Succes en veel plezier met het verzinnen met jouw nieuwe wachtwoord én jouw nieuwe overtuiging.

Debby Versteege